Proff ArtProff ArtProff Art

Et skoleeksempel

27. maj, 2016

Staby Efterskoles website var blevet ”lidt træt”. Friskere design, brugeroptimering, responsivitet og open source var nøgleordene for det nye site. Et site som er blevet skabt gennem en proces med kortlægning af skolens absolutte forcer, positioneringsovervejelser, en segmentbeskrivelse i arketyper, brugeradfærd og -præferencer samt en ny styleguide for ”STABY”. Udover websitet har arbejdet omfattet en fuldstændig udrulning af nyt logo og design på alle skolens medieflader.

Forvandling af Nørreport Centret

18. marts, 2016

Et nyt City-center i Holstebro øger konkurrencemonentet for Nørreport Centret. Derfor har Datea, som driver centret, iværksat et omfattende positioneringsarbejde, som skal sikre det fremtidige forretningsgrundlag for såvel udlejer som de butiksdrivende. Som tovholder, og i samarbejde med PEJ-gruppen, A2 arkitekterne og spacelab, har Proff Art leveret en brandbook med strategiske sigtelinjer og idevisualiseringer for det ny NØRREPORT. Se version 01 her eller på Issuu

Kommunikation kræver dialog

Skal vi flytte din virksomhed? – Mod bedre kendskab? – Mod bedre omsætning? Mod mere indtjening? Det kræver, at vi får taget hul på dialogen. Giv os indblik i din vision og din forretningside. Så kan du til gengæld forvente indlevelse, konstruktivt modspil og gedigen strategisk og praktisk erfaring i at styrke virksomheder med kommunikation. Det første møde er gratis og uforpligtende. Og resten ved vi, du vil sætte pris på! Nummeret er 7025 6000.